Contact

+91-9021912223 / +91-9766316734

Email

drshashankshah@rediffmail.com

Address

2143, Sadashiv peth, Vijayanagar Colony, N. C. Phadke Chowk,
Near Neelayam Theater, Next to Hotel Kaveri,
Pune – 411030, Maharashtra, India